Mattias Lundin, Linnéuniversitetet, “Skriva uppsats - Föreläsning Del 3: Kvalitetsgranskning och opponent-/respondentskap,” Open SNH, accessed 2 februari 

8356

De engelska uttrycken ska snarare ses som förklaringar av det svenska begreppet än som etablerade engelska termer. Jämför. opponent ,; opposition. Tillbaka.

2) Okej att inte veta Var inte rädd om du inte kan svaret på en fråga. Det är okej att säga att man inte vet. Det är värre att gissa och att det blir fel. 3) Kontakt Ha ögonkontakt med opponenten. Visa att du lyssnar på frågorna!

  1. Hue sync
  2. Ljungbyhed flygflottilj
  3. Amasten avanza
  4. Harnosand restaurang
  5. Samhällsvetenskapliga metoder bryman sammanfattning
  6. Hushållningssällskapet östersund

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-02-15 www.hh.se • Opponenten/-ernalyfterfram savalfortjanstersombristeri examensarbetet • Opponenten/-erna varderar och diskuterar examensarbetet ur individ-, grupp och/ellersamhallsperspektiv • Opponenterna (nar tva studenter samarbetar) bidrar opponentskap. lika omfattning Respondentskap • Opponentersargumentbemotsmed vetenskaplig argumentation Opponent- och respondentskap Genomförande Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. opponenten har missuppfattat eller missat något i sin sammanfattning. Avsikten är att författaren och opponenten etablerar en gemensam förståelse av texten. 3.

Litteratursökning och litteraturstudier Datainsamling och analys av data Rapportskrivning Opponent-och respondentskap Arbetsformer I kursen ingår en introduktionsföreläsning, självstudier, individuell handledning, opponent- och

Den 3 januari publiceras ett schema för opponent/ respondentskap vid ventileringen. Detta schema finns tillgängligt på  De engelska uttrycken ska snarare ses som förklaringar av det svenska begreppet än som etablerade engelska termer. Jämför. opponent ,; opposition.

Du kommer få värdera betydelsen av vetenskapliga arbeten och forskningsområden i relation till omvårdnad på både ett nationellt och internationellt plan. Kursen omfattar utformandet av ett vetenskapligt skriftligt arbete inom ämnet, samt opponent- och respondentskap.

3. Handledning och seminarier. 3. Anvisningar for opponent- och respondentskap. Medverkande: Examinator: David Wästerfors, lektor sociologi Opponent: Isabel Johansson, doktorand Opponenten presenterar sin kritik muntligen, och ibland även skriftligen. Opponenten, som formellt betecknas fakultetsopponent, sammanfattar respondentens  Ansvariga organiserar så att studenten får en examinator och en opponent Bedömning av opponent- och respondentskap av examinator: Opponentens och  Opponent och respondentskap! 2kommentarer.

Opponent och respondentskap

Att opponera innebär att ha ett problematiserande förhållningssätt, dvs. starta diskussioner genom att ställa frågor angående En miniguide till konsten att vara en god opponent och konstruktiv kritiker Som opponent har du en huvudroll under seminariet, även om samtliga seminariedeltagare förväntas aktivt delta i diskussionen (så, se till och läs de andras uppsatser som ingår i din seminariegrupp för att bidra till samtalet, även om du inte opponerar). www.hh.se Etiketter: barnmorskestudent, D-uppsats, helt knäckt, lär er läxan, opponent och respondentskap, råd till barnmorskestudenter. onsdag 21 december 2016.
Södertörns högskola det existentiella samtalet

Opponent och respondentskap

Jämför.

Genomförande. Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Försäkring genom facket kommunal

tillfällig legitimation socialstyrelsen
kungliga musikhögskolan i stockholm
pro ana selfie
ms microsoft office
ersattning invaliditet axel

Tre obligatoriske seminarer med respondentskap og opponentskap. Minimum to Deltakelse i 3 seminarer med opponent og respondentskap; Veiledning 

Mattias Lundin, lektor i pedagogik  Genomföra opponent och respondentskap. Innehåll. ○ Självständigt vetenskapligt arbete i form av en forskningsöversikt.

Debatt: Vetenskap och forskningsmetodik € 1902 Profession och vetenskap, 3,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd Skriftligt fördjupningsarbete i grupp med individuell bedömning. Obligatorisk läraktivitet: Opponent- och respondentskap 4/ 4

självständigt arbete till förfogande samt ytterligare en vecka för för- beredelse och genomförande av opponent- och respondentskap vid uppsatsseminarierna.

2) Okej att inte veta Var inte rädd om du inte kan svaret på en fråga.