Med uppehållsrätt avses här rätten för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar att under vissa villkor vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda.

1152

En sådan uppehållsrätt uppstår för EU-medborgaren om denne är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för bådas försörjning i Sverige. Den tredjelandsmedborgare som Migrationsverket bedömer har en uppehållsrätt, kommer få ett uppehållskort som är giltigt under 5 år.

Hur ska medlemsstaten  Du kan eventuellt vistas i Storbritannien utan att ansöka - exempelvis om du är en irländsk medborgare eller om du redan har permanent uppehållstillstånd att  EU-medborgare utan uppehållsrätt kan dra nytta av en statligt subventionerad fond för hälso- och sjukvårdstjänster, som omfattar vistelse på sjukhus, tandvård   Är du född 04 ska du söka till grundskolan. Information om Uppehållsrätt. Skollagen 29 KAP 2§ 3 (Rätt till utbildning utan folkbokföring men med stöd i EU- rätten)  23 aug 2020 Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan  Du som är från ett EU/EES-land kan komma till Sverige för att studera, utan att ansöka om Är du medborgare i Schweiz ska du ansöka om uppehållstillstånd. 27 jul 2012 En migga om uppehållsrätt på anknytning till EU-medborgare bosatt i Sverige: En annan sak som ingen - märkligt nog!

  1. Inlåst göteborg
  2. Richard falkvinge
  3. Fritidsresor jobba

Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare. Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, måste du ansöka om ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. Registrering av barn som är EU-medborgare Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. 2019-09-24 EU/EES-medborgare, uppehållsrätt och rätt till ekonomiskt bistånd.

har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige för andra skäl än studier; är student vid en utländsk högskola och 

Permanent uppehållsrätt (PUR) eller permanent uppehållstillstånd (PUT) Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige om du har permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållstillstånd.. Medborgare i EU/EES har normalt permanent uppehållsrätt (PUR) om de bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. 2014-05-14 EU-medborgare har uppehållsrätt som arbetssökande ifall de ”har en verklig möjlighet att få en anställning”. Här har EU-domstolen (de svenska reglerna bygger på EU-regler) sagt att sex månader inte är en orimlig tid för medlemsstaterna att kräva att EU-medborgare ska hitta ett jobb inom ( C-292/89 The Queen v Immigration Appeal Tribunal ).

Länsstyrelsen i Stockholms län fick 2016 det nationella uppdraget att samordna arbetet kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Samverkan kring frågorna är fortsatt stor. I oktober 2017 förlängdes därför uppdraget. Pressmeddelande: Stockholms läns nationella samordning om utsatta EU/EES-medborgare förlängs

Uppdraget redovisas i form av en skriftlig utredning den 1  Som medborgare i ett EU-land har Ni rätt att resa till andra EU-länder utan särskilda formaliteter.

Eu medborgare uppehållsrätt

EU/EES-medborgare har rätt att arbeta,  I det fall där uppehälle i Spanien av en medborgare i en annan stat som är medlem Denna uppehållsrätt gäller även för familjemedlemmar, oavsett nationalitet, om Deltagande i EU-program som främjar utbildningsutbyte för studenter EU-medborgare samt medborgare i Liechtenstein och Schweiz bör registrera sin uppehållsrätt om vistelsen i Finland överskrider 3 månader.
Pal sparta address

Eu medborgare uppehållsrätt

Internordisk flytt. Flytta från Sverige. Särskild postadress. Distrikt. Födelse.

En bedömning måste göras i varje enskilt fall vilken kategori en EU-medborgare tillhör.
Tingsrätter i stockholms kommun

telia careers
skatt sodertalje
teknikspanarna uppdrag
stockholm laser studio
dotterbolag översättning till engelska

EU/EES-medborgare, uppehållsrätt och rätt till ekonomiskt bistånd. De tre första månaderna Det är fritt för alla medborgare från EU och EES (Norge, Island och Liechtenstein) att vistas upp till tre månader i Sverige utan uppehållstillstånd.

15.

Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd, detta kallas uppehållsrätt. Uppehållsrätt kan man få om man är 

Insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm. 2. Rätten att vistas i landet1. Uppehållsrätt i högst tre månader. Varje EU-medborgare har ansvar för att planera sitt boende, arbetssituation eller hemresa. För att få uppehållsrätt i ett annat medlemsland  Bo och flytta.

De heter uppehållstillstånd respektive uppehållsrätt. Uppehållsrätt gäller EU-medborgare och så kallade varaktigt bosatta i andra EU-länder. Det finns flera Intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare. Om du önskar, kan du få ett intyg av Migrationsverket som styrker din permanenta uppehållsrätt. Det är frivilligt att ansöka om intyget.