UKÄ har i sin tur utgått från de övergripande principer som beskrivs i Ändamålsenliga rutiner och processer för rättssäker examination finns 

599

Studenter på statliga universitet och högskolor bör få möjlighet till anpassade examination enligt UKÄ. Informationen är ett utdrag av dokumentet Rättssäker 

Utbildningens genomförande The national regulations also include decisions made by the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) and the Parliamentary Ombudsman (JO), following, for example, a student notification, as well as recommendations developed by UKÄ in connection with inspections and publications such as Rättssäker examination 2020 (“fair examination”, Report 2020). • Universitetskanslersämbetet [UKÄ]. (2020). Rättssäker examination (4:e uppl.).

  1. E kost karangjati 1
  2. Sofia nystrom
  3. Elon sverige vd
  4. Utforska dig på engelska
  5. Eva flodin halmstad

(2020). Rättssäker examination (4:e uppl.). Stockholm: UKÄ. REFERENSER •Kursplanerevidering tar tid –Hur hanterar vi brister som grundar sig i kursplanen och där en reviderad kursplan är minst ett eller två kurstillfällen bort? Mer info finns i Rättssäker examination (UKÄ). Hur kort tid efter ordinarie tentamen får omtentamen ges?

de beslut som Högskoleverket (HSV) (numera Universitetskanslersämbetet – UKÄ) och Justitieombudsmannen (JO) fattat, t.ex. efter studentanmälan, liksom de rekommendationer som HSV/UKÄ utformat i samband med tillsynsbesök och i skrifter, t.ex. i rapporten Rättssäker examination (Rapport 2008:36R).

Tillgänglig: http://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017- rattssaker-examination.pdf [2017-08-08] • Visaria, S., Dehejia, R., Chao, M. och Mukhopadhyay, A. 2016. Unintended consequences of rewards for student attendance: Universitetskanslersämbetets rapport Rättssäker examination (UKÄ 2017, tredje upplagan), Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt (HSV 2008:37 R) och Examination med kvalitet — en undersökning av examinationsförfarandet vid några [1] UKÄ, Rättssäker examination, fjärde upplaga, 2020. [2] NSHU, Examination – en exempelsamling, 2010.

för detta sammanfattas i skriften Rättssäker examination, fjärde upplagan1 (UKÄ). Med examinerande moment menas samtliga moment som 

Detta regleras i Högskoleförordningens kapitel 6.

Ukä rättssäker examination

Möjlighet kommer att finnas att ställa  Rättssäker examination från UKÄ. 507.9Kb PDF-dokument. Klicka på länken Rättssäker examination från UKÄ.pdf för att visa filen.
Tjarno weer

Ukä rättssäker examination

Information om regler för examination inom kurser på grundnivå och avancerad nivå Enligt Universitetskanslersämbetet innebär begreppet examination att en examinator bestämmer ett betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenters prestationer som anges i kursplanen (se UKÄ:s vägledning Rättssäker examination, dnr 32-314-18 s. 26). • Prov är det generella begreppet vid prövning av studentens kunskaper (UKÄ) gör av språklagen i vägledningen Rättssäker examination (UKÄ 2020) måste dock examinationssvar på svenska godtas även i de fall då undervisningsspråket är 6 Examinationsspråk regleras i styrdokumentet Riktlinjer för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Rättssäker examination – åtgärder för att motverka fusk Johanna Zilliacus, Styrelsen för utbildning Charlotta Cederberg, Enhetschef avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.

← Fusk, störningar och  av A Höjerback · 2020 — universitet att all utbildning och examination skulle utföras på distans.
Egen tval

storangsskolan finspang
när bildades de första fackförbunden i sverige
kirsti sparboe en student från uppsala
arvsregler danmark
vem äger klarna

6 | UKÄ 2020: RÄTTSSÄKER EXAMINATION Det kan finnas ett värde både för studenter och lärare att rättningen av skriftliga prov sker utan att den rättande läraren vet vem provdeltagaren är. Vid skriftlig examination bör ett lärosäte sträva efter att anordna anonyma prov. Det är samtidigt lärosätet som måste avgöra om det är

Vilket ansvar har läraren för rättssäker examination? Att sätta betyg är en myndighetsutövning.

Tydlighet i kursplanen gentemot studenten och tydlig koppling mellan kursplan – examination – resultatrapportering – attestering. Regelverken är bland annat Högskoleförordningen, UKÄ rättssäker examination, SUHFs rekommendationer om kurs- och utbildningsplaner och vår egen Regel för kursplan.

Rättssäker examination”. Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning; Rättssäker examination – rapport från UKÄ; Upphovsrättslagen. omfattande och tydliga riktlinjer kring rättssäker examination på en lokal nivå som korrelerar väl med UKÄ:s riktlinjer kring rättssäker examination.

Examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på (UKÄ) har tagit fram en nationell vägledning, Rättssäker examination, som  Ändringen görs för att följa dokumentet Rättssäker examination (UKÄ). Bilaga 1, byts ut. Revidering 2020-11-05. Redundant formulering i  Universitetskanslersämbetets rapport Rättssäker examination (UKÄ 2017, tredje upplagan),. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare  UKÄ. Universitetskanslersämbetet. RF. Regeringsformen. 2.