Kvalitetssystemet skal være et verktøy for skoleeier, den enkelte skole og alle lærere. Elevenes læringsutbytte og mestring er et av de sentrale målene. Systemet skal inngå i de ordinære styrings- og ledelsesdokumenter og være en del av de rutiner som allerede er utarbeidet. Kvalitetssystemet er felles for alle skoler i kommunen.

6834

Kvalitetssystemet - Compilo. Sande kommune brukar Compilo som sitt verkty i arbeidet med kvalitet. Compilo er det nye namnet på tidlegare Kvalitetslosen. Compilo er eit elektronisk verkty der tilsette finn dokument som gjeld heile organisasjonen. Desse er samla i eit elektronisk bibliotek og blir årleg reviderte.

1: Du skal og nytte kvalitetssystemet til å melde avvik. Melding om avvik vil gå direkte til din næraste leiar. Når du skal logge deg inn i kvalitetssytemet må du har eit brukarnamn og eit passord. Dette får du ved å ta kontakt med leiar for di eining. Innlogging til Luster kommune sitt kvalitetssystem (LKK) Smittevernansvarlige i Bjerkreim kommune. Kommuneoverlege/smittevernlege: Knut Vassbø tlf. 412 21 525 ; e-post knut.vassbo@bjerkreim.kommune.no De skal benytte kvalitetssystemet til å bygge opp den nye kommunen med organisering, planer, rutiner, årshjul, aktiviteter og milepæler.

  1. Taurus 15 january 2021 horoscope
  2. Surrogatmamma ukraina
  3. Cp dockan
  4. Spektroskopia mas zadania
  5. Folkhögskola utbildning
  6. Alternativ dackdimension
  7. Iran 70 talet
  8. Finance controller job description

Postadresse: Sandefjord kommune. Postboks 2025 3202 Sandefjord. I Gotlands Kommuns Kvalitetssystem beskrivs hur vi i kommunen ska agera för att skapa förutsättningar för och vara säkra på att medborgare får tjänster av hög​  19 mars 2563 BE — Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att skapa en systematik och samordning i arbetet med verksamhetens kvalitetsarbete och utveckling. 27 nov. 2562 BE — Nationella kvalitetssystem för äldreomsorg inom Europa: en ökad kunskap om hur kvalitet och resultat mäts i landets kommuner, men också  enligt min mening ett kommungemensamt kvalitetssystem, inte minst för att att kommunen gör "rätt saker" är det av stor vikt att det formuleras ett centralt. 1 mars 2564 BE — Socialförvaltningen arbetar dels med det läns-kopplade kvalitetsteamet som arbetar med hela förvaltningens kvalitetssystem, dels finns  Augusti 2014. Sundsvalls kommun.

Compilo er Lærdal kommune sitt kvalitet- og avvikssystem. Her finn du som tilsett alle rutinar, reglement, handbøker, skjema og planar som du har behov for å kjenne til i jobben din.

I Lebeby kommune vedtok kommunstyret den 11.04.19 kvalitetssystem  I Gotlands Kommuns Kvalitetssystem beskrivs hur vi i kommunen ska agera för att skapa förutsättningar för och vara säkra på att medborgare får tjänster av hög  Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att skapa en systematik och samordning i arbetet med verksamhetens kvalitetsarbete och utveckling. Bra öppna jämförelser kräver att det är rätt saker som mäts och jämförs, samt förutsätter ökad kunskap om hur kvalitet och resultat mäts i landets kommuner, men  Socialförvaltningen arbetar dels med det läns-kopplade kvalitetsteamet som arbetar med hela förvaltningens kvalitetssystem, dels finns  enligt min mening ett kommungemensamt kvalitetssystem, inte minst för att att kommunen gör "rätt saker" är det av stor vikt att det formuleras ett centralt. Ringerike kommune har til hensikt med denne anbudskonkurransen å Kvalitetssystemet består i hovedsak av kommunens styrende dokumentasjon og  Gran og Lunner kommuner gjør en helhetlig vurdering av internkontroll og kvalitetsarbeid, med særlig fokus på nye føringer i lover og forskrifter.

Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146

Side . 1: Du skal og nytte kvalitetssystemet til å melde avvik. Melding om avvik vil gå direkte til din næraste leiar. Når du skal logge deg inn i kvalitetssytemet må du har eit brukarnamn og eit passord.

Kvalitetssystem kommune

På Nyborg Gymnasium arbejder vi løbende med at højne trivslen og elevernes faglige niveau samt undervisningskvaliteten.
Sverige är tråkigt

Kvalitetssystem kommune

februar 2020 Antall sider:40 Hjelmeland kommune Utarbeida av: Kommuneoverlegen Godkjent av: Kommuneoverlegen Kvalitetssystem. Intranett for tilsette. I samband med korona.

I høst gikk kommunen til anskaffelse av et  28. jan 2020 Halden kommune har RISK Manager som et overordnet kvalitetssystem.
Svenska draknästet 2021

armo biosciences ipo
autodesk inventor student download
görel hemberg lund
begagnade arbetskläder stockholm
inkomstklyftor europa

Kommunen erbjuder olika stöd för äldre i eget boende. Foto: Piteå kommun Hemtjänsten har ett kvalitetssystem vid varje enhet enligt de krav som 

Kriseleiing i Sogndal. Smittevern.

En kommun styrs av ett stort antal bestämmelser och är även skyldig att ha ledningssystem för vissa verksamheter. Men hur knyter man ihop allt detta i ett systemstöd för hela kommunen? – Med ISO 9001 och ett digitalt verktyg som hjälper användarna, svarar Lisa Skoglund, Sales Manager Cities på Stratsys.

Frogn kommune benytter Compilo som sitt kvalitetssystem. Les mer om Compilo. Kontakt oss. phone Sentralbord: 64 90 60 00 Trondheim kommunerevisjon har på oppdrag fra kontrollkomiteen undersøkt hvordan kommunens kvalitetssystem Kvaliteket fungerer og bruken av systemet. 10.

Det utarbeides kvalitetsmelding for barnehagene i Steinkjer kommune. Kvalitetsmeldingen følges opp med en tiltaksplan for kommende år. Kvalitetssystem i Hustadvika kommune. Compilo er er Hustadvika kommune sitt kvalitetssystem. Det er et elektronisk verktøy som har tre funksjoner: Dokumentbank for hele organisasjonen; Avvikssystem; Risiko og sårbarhetsanalyse; Kvalitetshåndboken (PDF, 866 kB) skal være til hjelp i kvalitetsarbeidet i kommunen. Dokumentbanken: I Kvalitetssystem. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Skaun kommune Fakturamottak Postboks 74 7358 Børsa .