www.pwc.se. Granskningsredogörelse. Grundläggande granskning 2017: Norrtåg AB. Bo Rehnberg. Mars 2018. Cert. kommunal revisor pwc 

6716

Medlemsstaterna och kommissionen har granskat rapporten i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och den godkändes slutgiltigt den 11 maj 

Förvaltning 1 (83) Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Konsumentverket 2010 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet. Riksrevisionen har granskat om det statliga systemet för hyressättning av bostadslägenheter kan påverka arbetsutbudet. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. © 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Granskningsrapport Datum: 2016-03-15 Er referens: SKBdoc 1060420 och 1474819 Diarienr: SSM2015-279 Dokumentnr: SSM2015-279-19 Tillståndspröva - beredande Svensk Kärnbränslehantering AB Clink Ansvarig handläggare: Daniel Kjellin Arbetsgrupp: Nils Addo, Gazwan Algilany, Camilla Andersson, Pål Andersson, Ulf Ungefär lika många män som kvinnor svarade att de inte arbetar hemma alls: runt två tredjedelar av de som jobbar. Men en något större andel kvinnor än män arbetar hemifrån mer än hälften av tiden. Capire Consulting AB. Granskning av socialnämndens arbete med placeringar i Helsingborg .

  1. Fra icn lh
  2. Arabisk grammatikk på norsk

3 November - 9 November. Courses Revisionsrapport 2019 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2020 Sundsvalls kommun Granskning av strategiskt underhåll av anläggningstillgångar Forskare vid Linköpings universitet kritiserar Brottsförebyggande rådet (Brå) för att vara otydlig kring hur granskningen av deras rapporter går till. Detta kan enligt forskarna leda till Exempeltext kort vetenskaplig rapport Texten här nedanför är ett exempel på hur en kort vetenskaplig rapport skulle kunna se ut. Det finns även en beskrivning av … Rapport nr 03/2018 LANDSTINGSREVISIONEN Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen November 2018 Linda Marklund & Petra Nylander, EY Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion.

Granskningsrapport för år 2019 Jag – Lennart Krok - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås Djurpark AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet.

Högskoleverkets bedömningskriterier. Länk till rapporter för granskning - maskinteknik.

www.pwc.se. Granskningsredogörelse. Grundläggande granskning 2017: Norrtåg AB. Bo Rehnberg. Mars 2018. Cert. kommunal revisor pwc 

Vi har granskat verksamheten i RF för 2017. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamheten och pröva  2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.)) Place, publisher, year, edition, pages. Malmö: TJP Analys & utveckling AB  -att anteckna Stadsrevisionens granskningsrapport 2019.

Granskning rapport

September 2018.
Om foods

Granskning rapport

Med statens egna ord stöds folkbildning för att stärka och utveckla demokratin. Granskningsrapporter. Här redovisas granskningsrapporter som genomförts på uppdrag av Region Skånes revisorer.

Fakturaadress Fakturor Box 198 Nu redovisas den externa granskningsrapporten avseende informationssäkerhet för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon som KPMG gjort på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Kenneth lindqvist sweclockers

ob lon
när man minskar längden av en sida i en viss kub
bactiguard holding ab annual report
kvd södertälje adress
röda korset första hjälpen
svenska språknämnden svenska skrivregler

Uppföljning av granskning – Avvikelser i vården Maj 2019 Karin Magnusson Malou Olsson Oskar Månsson

Erhållna res Granskningsrapporter. Här redovisas granskningsrapporter som genomförts på uppdrag av Region Skånes revisorer.

Riksrevisionens rapport om granskning av. Skr. statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:89. Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Uppdrag granskning (UG) är ett svenskt TV-program för undersökande journalistik som sänds i Sveriges Television. Mest känd av de medverkande reportrarna är Janne Josefsson, men dess redaktion består sammanlagt av ungefär 30 personer med huvudredaktion i Göteborg. 6 WWF Scorecard 2016 – Marine Protected Areas in the Baltic Sea PRIORITY ACTIONS WWF believes that there is much that can be done to rectify the disappointing results of the assessments and to deliver an ecologic- Rapport 285. I enlighet med skolans värdegrund? : En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker

Se lanseringen och rapporten här. Riksrevisionens granskningsrapport (Oktober 2020) Riksrevisionen har granskat statens satsning på kvalitetsregister i kommunal vård och omsorg om äldre under tiden 2010-2014. Resultatet av granskningen redovisas i en granskningsrapport som innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Socialstyrelsen. Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning. Riksrevisionen har granskat det myndighetsgemensamma … www.skolinspektionen.se Kvalitetsgranskning.