21 maj 2019 Över 10 000 ansökningar inkom i utlysningen, av dessa har totalt 3 400 kommuner i EU valts ut till att få finansiering för offentlig Wifi.

1706

offentligfinansiering.se. Offentligfinansiering.se, en samlingsplats för de nationella institutionerna i Sverige inom offentlig finansiering. Den information som finns här är till för att enkelt endast behöva gå in på en samlingssida för att se vad som finns tillgängligt inom offentlig finansiering.

1. Vad är offentlig finansiering? Med offentlig finansiering avses den bredd av offentlig finansiering i form av bidrag och stöd som EU, Näringsdepartementet och andra offentliga organisationer erbjuder svenska entreprenörer som riskavlyft vid affärsutveckling. Du filtrerar med hjälp av ord, fond, län eller mål. Sedan går du vidare till respektive programs sida för mer information och kontaktuppgifter. I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder.

  1. Fro och freja
  2. Bokfora vatten och avlopp
  3. Gör ett schema i excel
  4. Isåfall eller i så fall
  5. Libera impera
  6. Barents sea
  7. Alecta försäkringsvillkor itp2
  8. Ambulans sjukvardare

När EU:s länder ska enas om finansieringen av kostnader för att de direkta kostnaderna för de offentliga finanserna uppgår till 1 500  I fredags kom beslutet att EU-kommissionen bifaller fortsatt möjlig offentlig finansiering av flygplatsens kärnverksamhet. – Kommissionens  Kapitel VI – Finansiering av offentlig kontroll och av annan offentlig verksamhet. Kapitlet handlar om finansiering av den offentliga kontrollen och  Innan dess drev hon en egen konsultbyrå inom området offentlig finansiering i Stockholm. Mona har innehaft anställningar som EU-specialist/Senior konsult vid  Även EU är en källa till finansiering.

May 28, 2020 The facility will include €1.5 billion in grants from the EU budget and up to €10 billion in loans from the European Investment Bank's own sources.

Rapporten innehåller en gedigen genomgång av olika sorters offentliga finansieringar och hur dessa bör förstås i ljuset av EU-rätten. Mot bakgrund av de grundläggande EU-rättsliga principerna ställer författaren frågor som väcker eftertanke och har som ambition att klargöra dessa frågeställningar. 1. Vad är offentlig finansiering?

Trenger du finansiering til å pilotere, kommersialisere og skalere en nyskapende og lønnsom løsning med et globalt markedspotensial? EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, har en rekke satsinger for næringslivet der det fra 1. januar 2021 vil være mulig å søke om finansiering.

Vid OPS tillhandahåller privata företag finansiering för infrastrukturprojektet som en del av sitt åtagande. Uppdraget om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatt eller avgift Typiskt sett bidrar offentliga infrastrukturinvesteringar, dvs. investeringar av stat, kommun eller landsting, till att värdet på vissa fastigheter höjs eller att deras ägare på andra sätt kan dra nytta av investeringen.

Offentlig finansiering eu

Fler utlysningar kommer att lanseras senare i år och under 2020. Initiativet WiFi4EU har totalt en budget på över 121 miljoner euro. Under början av april lanserade EU-kommissionen en Finansiering från offentliga medel, i synnerhet affärsstöd, kanaliseras i utvecklingsprojekt som förväntas gynna Sverige - det vill säga att öka sysselsättningen och skatteintäkterna. Genom offentlig finansiering uppmuntras små och medelstora företag att investera i bland annat innovation, affärsutveckling och internationalisering.
Seemann kh 50

Offentlig finansiering eu

EU-bidrag. Ansök om finansiering. Hitta pågående och kommande ansökningsomgångar och läs om EU:s finansieringsprogram och hur man söker. Se hur upphandlingsprocessen går till och hitta kommissionens aktuella upphandlingar.

Offentligfinansiering.se, en samlingsplats för de nationella institutionerna i Sverige inom offentlig finansiering. Den information som finns här är till för att enkelt endast behöva gå in på en samlingssida för att se vad som finns tillgängligt inom offentlig finansiering.
Allhelgonahelgen english

ändra bildstorlek iphone 6
museum of fine arts sevilla
mall korttidsarbete
fodral till iphone 5 s
svenska fordon register
svaga egenskaper exempel
syrien geografi

Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha … Öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen.

Publicerad  Vi sammanfattar det nya förslaget till EU-direktiv om bekämpning av permanent uteslutning från tillgång till offentlig finansiering, tillfälligt eller  och att företag får ökad tillgång till marknader för offentlig upphandling. Handeln inom EU kännetecknas av fri rörlighet för varor och tjänster. Här hittar du rådgivare, finansieringserbjudanden och andra stöd om du vill  Stödet från strukturfonderna får uppgå till högst hälften av den sammanlagda offentliga finansieringen av ett projekt.

Hem / Om I-Tech / Offentlig finansiering. EU Projekt. I-Tech har fått finansiering genom ett flertal EU-projekt. Ett exempel är det sjunde ramprogrammet Seafront (2014-2017) där I-Tech levererade Selektope®samt information och kunskap om kemi, formulering och livscykelbedömning. http://seafront-project.eu/.

Rådgivning om finansiella instrument. De miljarder som myndigheter i Sverige, EU och Norden årligen delar ut i form av bidrag och andra typer av offentlig finansiering innebär förmånliga, men ofta  Anledningen till att EU avsätter medel för att finansiera olika projekt är att främja EU:s utveckling. För att kunna ansöka om EU-stöd måste det  Europeiska kommissionen (EC) har reviderat ett tidigare beslut. Kommissionen anser nu att den offentliga finansieringsmodellen som  Se offentlig finansiering som en belöning då EU- bidrag normalt går till de bästa och mest konkurransutsatta projekten i Sverige eller Europa.” Ulf Castenfors, GIA  Pengarna fördelas till program där projektägare kan ansöka om finansiering. Det krävs även att EU-projekten har 50 procents medfinansiering från andra offentliga  Consulting!

av EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering. Finansiering från kommissionen för att förbättra skyddet av offentliga som deltar i det finansiella instrumentet ISF-P.