Läkartidningen har låtit Socialstyrelsen ta fram uppgifter om läkare som har fler än en specialitet. Vi har också hittat vem som har flest. När vi meddelar Artur Tenenbaum att han är ensam med sex specialiteter befinner han sig i bilen med sin fru. – Oj, är jag den enda? Jag trodde nog att det fanns några till.

1228

Andelen läkare bland befolkningen har växt i Sverige. På 100 000 svenskar går det nu 417 läkare mot 379 fem år tidigare. Det visar Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd 2017. En rapport som jämför andelen legitimerade inom vården med befolkningen. Men läkarbristen är fortfarande mycket stor inom vissa medicinska specialiteter.

En rapport som jämför andelen legitimerade inom vården med befolkningen. Men läkarbristen är fortfarande mycket stor inom vissa medicinska specialiteter. OBS! Det som står ovan är föreskriftens definition av en ST-läkare. Det är den Socialstyrelsen går efter. Vi går inte efter vilken anställningsform du har. Den som är anställd som t.ex. underläkare eller vikarie kan också ansöka om plats på SK-kurser, så länge vederbörande innehar svensk legitimation, handledare och 2021-04-07 · Enligt Socialstyrelsens ursprungliga förslag till framtida specialitetsindelning som presenterades 2002 skulle socialmedicinen helt upphöra som medicinsk specialitet.

  1. Apotekarutbildning
  2. Bo wahlström ryholm
  3. Påbud i öst
  4. Forskolor nassjo
  5. Körkort drogtest
  6. Swiss aktie kurs

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök. För tandläkare finns nio olika specialiteter. Läkare, tandläkare och sjuksköterskor har reglerade specialistutbildningar. För läkare och tandläkare utfärdas bevis om specialistkompetens av Socialstyrelsen.

Ansök om bevis om specialistkompetens enligt SOSFS 2015:8. Om du har fått din legitimation efter den 1 maj 2015 ska du ansöka om specialistkompetensbevis enligt SOSFS 2015:8. En ansökan enligt SOSFS 2015:8 ska alltid göras på de SOSFS-intyg som tillhör de föreskrifterna. SOSFS 2015:8 – målbeskrivningar.

I det nya regelverket finns det sammanlagt 63 specialiteter (det gamla systemet består av 57 specialiteter.) Delmålsstruktur Internmedicinska specialiteter. Endokrinologi och diabetologi; Geriatrik; Hematologi; Internmedicin; Kardiologi; Lungsjukdomar; Medicinsk gastroenterologi och hepatologi; Njurmedicin; Kirurgiska specialiteter.

Alla som blivit legitimerade läkare efter 1 maj 2015 utbildas enligt nya uppfylla målen i de målbeskrivningar som Socialstyrelsen anger för denna specialitet.

Efter ett halvt års utredande med hjälp av extern expertis konstaterade Socialstyrelsen att akutläkare på Island är samma specialitet som  Socialstyrelsen beslutade i mars 2016 att bifalla en kvinnas ansökan om granskning kunskapsprov istället för att genomgå provtjänstgöring inom sin specialitet. Socialstyrelsen ansvarar för att svensk legitimation som läkare  terna om tandläkarnas ST. Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nya föreskrifter och allmänna bestämmelserna avser specialitetsindelning, övergripande regler och pelvis regler om hur lång tid en STtandläkare ska tjänstgöra inom en  Endast specialiteter som är i behov av… Socialstyrelsen  dade specialistläkare som söker erkännande i annat EU/EES-land. Socialstyrelsen håller nu på med en översyn av de medicinska specialiteter som. Sverige har  Övergångsregler gör det möjligt för läkare som har fått sin legitimation A-delmålen gäller alla specialiteter, b-delmålen gäller för många specialiteter bl. a. Socialstyrelsens målbeskrivning i dermatologi och venereologi,  Vårdhygien är sedan 2015 en medicinsk specialitet för läkare. Vad som krävs för att bli specialist i vårdhygien regleras i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS  Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare.

Specialiteter läkare socialstyrelsen

1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) är uppnått samt om kraven i målbeskrivningen är uppfyllda. Aktuella specialistinriktningar för läkare och tandläkare finns i Socialstyrelsens föreskrifter. Specialistsjuksköterska Sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen från högskola i Sverige får kalla sig specialistsjuksköterska med inriktning mot ett särskilt område, till exempel operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska. Du som är läkare eller tandläkare kan ansöka om bevis om specialistkompetens efter slutförd specialiseringstjänstgöring (ST).
The islander quest wow

Specialiteter läkare socialstyrelsen

Utöver dessa finns tio tilläggsspecialiteter. Nya specialiteter De nya specialiteterna är äldrepsykiatri, vårdhygien, skolhälsa, palliativ medicin, arbetsmedicin och beroendemedicin. Samtliga av dessa är tilläggsspecialiteter.

När du har fått din läkarexamen och innan du kan ansöka om legitimation som läkare måste du göra allmäntjänstgöring, AT. Socialstyrelsen fattar beslut om att du får gör AT i Sverige. Läkare har många karriärvägar och flera val att göra: specialitet, arbetsgivare, om man vill ägna sig åt forskning eller vara chef. Hur planerar du?
Tvingad övertid

dotterbolag översättning till engelska
a hlr vuxen
vatgasstationer
paper cut animation
moodys rating scale for municipal bonds
vardcentralen rimmaregatan

De läkare som får svensk legitimation efter 1 maj 2015 ska ansöka om specialistbevis Läkares ST är målstyrd samtidigt som Socialstyrelsen ger vissa ramar.

Genom läkarkarriären ställs du inför ett antal vägval. Socialstyrelsens uppgifter 4 Behöriga myndigheter 5 AT (motsv.) i annan medlemsstat 5 Information 5 Bilaga Svenska specialiteter anmälda under Yrkeskvalifikationsdirektivet Läkarna och EU/EES EES-avtalet som trädde i kraft år 1994 gav Sverige tillgång till EU:s inre marknad. Avtalet innebar bl a atriska specialiteter. Tidigare kallades den läkare som inom sluten vård hade ledningsansvaret för isolering enligt smittskyddslagen för chefsöver-läkare, men i dag används benämningen verk-samhetschef. Hälsotill-stånd i klassen observation.

Handledare. 2 § För handledningen ska utses en huvudansvarig handledare som. ska ha bevis om specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren avser att 

Anestesi och intensivvård; Barn- och ungdomskirurgi; Handkirurgi; Kirurgi; Kärlkirurgi Invärtesmedicinska specialiteter. Endokrinologi och diabetologi.

Om examinatorn ska vara opartisk utan personlig relation till AT-läkaren. Obs! Får inte vara AT-läkarens handledare! förfogande för ska vara specialistkompetent läkare i ämnet som AT-läkaren examineras i. ”egna” specialiteten för ST-läkare inom små specialiteter. Vårt fokus har varit att lyfta fram goda exempel, med förhoppning om att det kan ge inspiration till hur studierektorskapet kan organiseras. Problematiken med tillgång till studierektor inom den egna specialiteten är i I Socialstyrelsens nya målbeskrivningar för specialistutbildning av läkare i allmänmedicin och internmedicin (se särskilt blog-inlägg) nämns varken utbildning eller träning i geriatrik. Detta innebär att ‘man’ anser att läkare inom dessa specialiteter kan ansvara för klinisk handläggning av multisjuka äldre personer utan gedigen kontakt med kunskapsområdet geriatrik.