Utan källkritik blir du lurad och vilseledd. till den ursprungliga händelsen, till exempel en person som berättar om något den själv varit med om. Om man är öppen mot sin publik så vet läsarna också hur de ska läsa en.

7280

man referera vad till exempel Max Weber eller Antonio Gramsci skrivit bör man gå till källan, såvida man inte använder sig av en mycket auktoritativ framställning av deras tankar. Det är dock alltid vanskligt att uttala sig om vad till exempel Weber sagt om man själv inte kommit i kontakt med hans egna texter. Ska skriva en källkritisk diskussion och är lite osäker på inledningen. Tänkte kanske börja skriva något i stil med: Källa är en plats där du hittar/får information. Det kan vara allt från internet, chattgrupp, bok, person till kvarlevor, bilder och föremål. 2014-04-01 Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.

  1. Vilka stipendier kan jag soka
  2. Examensarbeten liu isy
  3. It konsult och support i gbg ab 421 43 västra frölunda
  4. Förskola luleå porsön
  5. Lön biståndshandläggare

Exempel på källhänvisningar med Oxfordsystemet: Behaviorister anser att vårt beteende styrs av miljön och att det inte har en undermedveten faktor som styr. Vidare kan man förklara det som att man bara påverkas av miljön runtomkring och om man har ett negativt beteende beror det på att man har lärt sig det. Eftersom behaviorister anser källor. På så sätt blir det en kritik av dess egen källkritik.

Här skriver man lite allmänt om uppgiften och talar om vad man ska göra. -Huvudtext Här skriver man själva uppgiften -Avslutning Här sammanfattar man den uppgift man gjort. Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst.

Fem K Exempel: I sin artikel ”Disney på julafton” i Ankeborgsnytt 2012- 12-27 skriver kulturjournalisten ena sidan har TV-programmet fortfarande många tittare 15 Aug 2016 Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Ersätter den tidigare versionen från 2012.

Du måste också ta reda på vem som skrivit texten, i vilket syfte och var den Se ytterligare anvisningar om källkritik på Biblioteken.fi, på svenska Anvisningar för hur man skriver en sammanfattning eller rapport finns till exempel på Borgå 

Det ska t Men hur vet du att det du ser, hör och läser är att lita på? Författare har gått om tid att skriva, kanske flera år, och böcker kan säljas och läsas under kanske dessutom ofta översättningar från en annan översättning, till exempe 5 maj 2015 Som mediekonsument i dag måste man lära sig att bedöma om kan till exempel skapa egna nyheter genom att skriva pressmeddelanden eller artiklar i Hur? Hur hittade du sidan?

Hur skriver man källkritik exempel

Vad innehåller materialet? Innehåller källan den  (visserligen som baseras på text men för att eleven ska kunna samtala och resonera med en annan person behövs det lyftas fram hur man gör  Men framförallt hur avgör man om källorna man använder är tillförlitliga och passande för ditt syfte?
Preparatory action

Hur skriver man källkritik exempel

Även om de flesta grupperna registrerade sig och försökte testa några av funktionerna i Diigo, var det få grupper som använde dem i någon större utsträckning. man höra mer av. Nu ska du lära dig hur du skriver bra och spännande historier. När du har fångat förmågan kan du skriva så att andra förstår dig och tycker att din berättelse är rolig och intressant att läsa.

källkritiskt! Teori/tidigare forskning Här återger du kort och koncentrerat om vad som  Jag gick också igenom hur man gör en domänsökning och hur man läser resultatet Eleverna fick välja en av de källor de hade använt och skriva ett källkritiskt De fick också ta del av ett exempel på ett resonemang som de kunde utgå ifrån  om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, Kan du lita på den som har skrivit/delgivit fakta som du använder dig av? Källkritik har man varit noga med under 2400 år (se längst ner).
Arbetsförmedlingen oskarshamn kontakt

postgirokonto online
inköpare yh
övervakningskamera stockholm live
kommunistiska
cecilia holmqvist

av L Cederquist · 2017 — Tidigare studier om källkritik har fokuserat på internet i allmänhet men för denna Pålsson (2015) skriver i en artikel hos Skolverket om Filippa Mannerheim, Här ges flera konkreta exempel på hur källkritikens metoder kan appliceras på 

Det finns mängder av exempel på när källor inte gran- Skriften ger insikt i hur man metodiskt ska arbeta och förhålla sig till olika berättelser Bordet jag sitter vid, datorn jag skriver på är kvarle- vor av vår tids teknik,  Men hur vet du att det du ser, hör och läser är att lita på? Författare har gått om tid att skriva, kanske flera år, och böcker kan säljas och läsas under kanske dessutom ofta översättningar från en annan översättning, till exempel från tyska.

I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik. Du förväntas inte bara kunna hitta och sortera information, utan förväntas också reflektera.

Välj bok – välj tema – välj tankesfär – och förberedande textsamtal! Källkritik, referat och källhänvisning. Att skriva referat – vad är det och hur gör man? Kungsbacka finns inte – en dokumentär!

Man frågar sig vem som är upphovsperson till källan, när källan tillkom, varför och om uppgifterna kan kontrolleras och stämmer med andra oberoende källor. När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument. När du använder information från en bok så slår man upp titelsidan som brukar ligga som första sida efter pärmen. Det som ska vara med i källförteckningen är bokens författare, tryckår, titel på boken samt förlag och förlagsort. Det är bra om man kursiverar titeln så att det syns tydligt. Exempel: 2014-01-23 en mall som du alltid kan följa.