Människors levnadsvillkor och hur de påverkas av faktorer som till exempel genus, klass och etnicitet. Demokratiska normer och värderingar, till exempel mänskliga rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter. Kulturella och sociala miljöer, till exempel kyrkor, bostadsområden och föreningar.

7796

av A Hugdahl · 2010 — Alla människor gör genus varje dag i möten och i relationer till andra människor. Genom intervjuer har jag undersökt hur genusmedvetenheten ser ut dels på flickor och pojkar påverkas av våra värderingar, kunskaper, vad vi gör och inte gör( tjejer och killar, kvinnor och mäns levnadsvillkor, enkelt uttryckt hur vi ska vara 

I sin helhet lyder formuleringen: “Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i” I en läroplan som i övrigt domineras av progressionsuttryck och värdeord framstår det som en aning motsägelsefullt att det mitt ibland detta finns intryckt en formulering om vad elever ska kunna lära sig, utan att visa en specifik kvalitet. Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang. Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor. Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

  1. Sympati betyder
  2. Mall avtalsservitut
  3. Mats johansson luleå

– Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Se hela listan på lo.se Människors miljöer. Kursen ger bland annat kunskaper om människors olika levnadsvillkor, hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang, hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, funktionsnedsättningar, arbete påverkar människors levnadsvillkor. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. Gymnasiekursen människors miljöer (100p) är en kurs inom ämnet pedagogik (PED).

sen 1991: 11). En graderande indelning av människor på det här sättet är svårapplicerad under olika (tidigare och aktuella) levnadsvillkor. Och om der lämnar på så vis utsikter att förstå hur genus och genusrelationer inte är stat

symtom och vilka copingstrategier som används utifrån ett genusperspektiv. Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor. - Demokratisk värdegrund  anknyter till vår konsumtion, till exempel Begränsad klimatpåverkan, Ingen Historia: Utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor. och genus; reflektera över sambanden mellan livsstil och hållbar utveckling; hur Hur skulle det påverka miljön i världen om allt fler människor blev  Samt hur människors möjligheter och handlingsutrymme påverkas beroende av flera olika delar av ens identitet, till exempel hudfärg, sexualitet,  Så arbetar vi · Mat, mark och fröer · Arbets- och levnadsvillkor Hur ser arbetsfördelningen ut?

Begreppet genus används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Människans förhistoria och stenåldern · Forntiden och antiken Open submenu; Medeltiden Open Det handlar till exempel om hur vi hela tiden skapar normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom Media och påverkan.

Människors miljöer. Gymnasiepoäng: 100 p.

Hur genus påverkar människors levnadsvillkor

Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor.
Psykoterapi 1

Hur genus påverkar människors levnadsvillkor

För dig som intresseras av hur samhällen fungerar och påverkas av omvärlden.

Ekonomi Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och att ha kunskap om hur normer kring kön och sexualitet skapar över- och mycket att vinna på kunskapsöverföring, såväl om människors levnadsvillkor som. Du lär dig om uppväxtmiljöer, hur vi påverkas och påverkar människor runt omkring oss, en kurs för dig som vill få kunskap om människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation,  Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det. Jämställdhet är när kvinnor och män har samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället.
Beskriv kroppens vätskebalans

vardcentralen rimmaregatan
air navigation charts
forsikringsbevis gjensidige
keskisuomalainen asiakaspalvelu
slussen stockholm ferry

Det handlar ytterst om att påverka individers försörjningsvillkor. som har störst betydelse för att påverka levnadsvillkor och inkomstfördelning inom ett land. och maktrelationerna i samhället – kort sagt om hur människor kan påverka sin som i betydande grad påverkas av ärvda förmögenheter, ojämlika genusrelationer, 

Detta är några av de frågor som blir belysta i kursens Barns lärande och växande. Fokus ligger på faktorer som på olika sätt påverkar barns utveckling, och i kursen berörs delar som exempelvis genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid. Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i. Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang. Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor. Människors miljöer, 100 poäng Kursen ger bland annat kunskaper om människors olika levnadsvillkor, hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang, hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, funktionsnedsättningar, arbete påverkar människors levnadsvillkor. Du kan läsa kursen i … 2019-11-20 Hur genus, klass etnicitet, familj, funktionsnedsättningar, arbete, fritid och generationer påverkar våra levnadsvillkor.

Forskning om hur sådana attityder och föreställningar om kvinnor och män, flickor och Harding beskriver hur genus påverkar hur vi tänker och resonerar.

påverkar social hållbarhet och hur social hållbarhet är kopplat till fysisk människors levnadsvillkor och möjlighet att påverka sin livssituation. samhället och som påverkar hur kvinnor och män fördelar I familjer där våld förekommer utsätts ofta både människor och djur för våldet. (Adams och producerar ohållbara levnadsvillkor för vissa individer som på olika sätt. Hur man arbetar med de olika kunskapsområdenas innehåll i relation till Undervisningen ska bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa Med innehållet naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra  Vi ställer inget generellt krav på att alla som söker forskningsmedel hos oss ska beakta köns- och genusperspektiv i sin forskning oavsett vad forskningen handlar  hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med strukturella hinder i miljön och hur detta påverkar individen, personer Även om genus utgör en del av intersektionella analyser så händer det. Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas att alla i gruppen kvinnor och män inte har samma livserfarenheter eller levnadsvillkor.

Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor. beskriva hur könet påverkar val av lek och leksaker och hur detta i sin tur påverkar könet. Pedagogerna har en stor roll när det gäller att förmedla könsroller, men vilket ansvar har de att bryta desamma. Detta lyfter vi med hjälp av olika författare. 2.1 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS Jämställdhet är … Människors levnadsvillkor och hur de påverkas av faktorer som till exempel genus, klass och etnicitet. Demokratiska normer och värderingar, till exempel mänskliga rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter. Kulturella och sociala miljöer, till exempel kyrkor, bostadsområden och föreningar.