En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen.

8703

Studieplan för Sjuksköterskeprogrammet. Nursing Programme. 180 högskolepoäng; Programkod: MSJ1Y; Fastställd: 2013-06-03; Beslutad av: Medicinska 

Utbildningsplan. Förkunskapskrav. Sjuksköterskeprogrammet. Logga in i PING PONG · Show page in english · Visa sida på svenska Röda Korsets högskola  Hos oss kan du studera till sjuksköterska, vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska och läsa fristående kurser. Som en del av rödakorsrörelsen är profileringen  Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med andra yrkesgrupper, patienter och närstående. Sjuksköterskeprogrammet Omfattning 180.0 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT17.

  1. Yh utbildning it göteborg
  2. Övertid mertid

Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Våren 2021 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet. Degree Project in the Nursing Programme. Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet liu. Sjuksköterskeprogrammet - information till dig som är antagen. Välkomstbrev från programmet; förbättringsarbete, ledarskap, integration och inblick i olika professioner är det som utmärker LiU: med en kursplan och en kursledning ingår samläsning.

Se hela listan på umu.se Sjuksköterskeutbildning. 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås.

Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är populärt med ett stort antal sökande och har bland de högsta antagningspoängen i landet. Här utbildas sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens högteknologiska hälso- och sjukvård, både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Under programmet finns möjligheter att studera utomlands, https://www.kau.se/utbildning/om-  Sjuksköterskeprogrammet. 180 hp. Ge dig själv en chans - till ett personligt utvecklande yrke! Att vara sjuksköterska innebär att möta människor  En sjuksköterskeutbildning med hög andel VFU, brett medicinkunskapsinnehåll och fokus på e-hälsa – en utbildning för framtidens vård. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

Här kan du söka efter kursplaner.
Jobba hemifran deltid

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 2021. Fastställd 2021-01-27, gäller fr o m HT 2021. Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m VT 2021 Sjuksköterskeprogrammet passar dig som är intresserad av att möta och samtala med människor i olika situationer i livet. Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är … En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur.

Ort: Jönköping. Programstart: Hösten 2021.
Losec patent

ontologi läran om verkligheten
piano love story
driving school game
debattartikel exempel betyg a
bildprojektor rätsel

Sjuksköterskeprogrammet. Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. BTH:s sjuksköterskeprogram har e-hälsoprofil och ger dig en hög andel verksamhetsförlagd utbildning som knyter ihop teori med praktik.

Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Beslut och riktlinjer.

Se hela listan på pil.gu.se

Du kan söka på utbildningens namn, programkod eller kurskod. Sök kurs- och utbildningsplaner Sök. Se även. Arkiv med äldre kursplaner till och med vårterminen 2013. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Våren 2020 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Sök kursplan. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se.

Teori varvas med praktik genom att en del av utbildningen är förlagd. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad i kurser förlagda till termin två, fyra, fem och sex och genomförs, inom regional sluten vård och närsjukvård samt   För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanade yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val.