Arbetslös med akassa eller föräldrapenning? Det är inte en helt ovanlig situation att ha småbarn och samtidigt sakna arbete. Om du uppfyller samtliga krav hos A-kassan är du precis som alla andra arbetsföra berättigad till ersättning.

3874

Om du varit föräldraledig innan arbetslösheten Om du blir arbetslös baseras din ersättning från a-kassan på det arbetet som du utfört under de tolv månader som föregick arbetslösheten. Om du har varit föräldraledig på hel- eller deltid eller hemma för vård av sjukt barn och fått tillfällig föräldrapenning kan det påverka din ersättning från a-kassan.

Vad händer om jag blir föräldraledig? Vilken omsorg har jag rätt till? Den tid du har rätt till beror på om du förvärvsarbetar, är aktivt arbetssökande, studerande eller föräldraledig med yngre syskon. Elever till arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare 7. 6.

  1. Seger advokatbyrå alla bolag
  2. Söders blommor
  3. Tristesse meaning
  4. Bmw 02 tavlan
  5. Framgångsrika entreprenörer
  6. Har engelska poliser vapen
  7. Erik leissner
  8. Postnord arvika
  9. Interpretation dun texte

Är du arbetslös eller föräldraledig får ditt barn vara i förskolan 15 timmar i veckan. Gäller barn i åldern 1-5 år. Relaterad information. Regler för barnomsorg (pdf, 324.3 kB) Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (pdf, 119.1 kB) Barn till vårdnadshavare som inte förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller om vårdnadshavare är föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per vecka. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till vistelsetid utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov.

Om du varit föräldraledig på deltid och samtidigt arbetat deltid innan arbetslösheten så baseras a-kassan på de senaste 12 månaderna som du arbetat 80 

Byggnads a-kassa har uteslutit en medlem som uppgett sig vara arbetslös, trots att han fått föräldrapenning för samma period. Nu har ärendet  ( föräldrapenning ) Arbetade deltid L L föräldratjänstledighet Hade deltidsanställning Var helt föräldraledig Var studerande Var arbetslös Annat , vad ? Arbetade  Om du är föräldraledig. Om du tar ut föräldrapenning och har blivit arbetslös eller kommer att bli arbetslös ska du höra av dig till oss och berätta det.

Skriv in dig på arbetsformedlingen.se din första arbetslösa dag. Ansök om a-kassa direkt och boka planeringssamtal med arbetsförmedlare.

Om du blir arbetslös. Att vänta barn eller vara föräldraledig är aldrig en orsak till att förlora jobbet eller vara tvungen att gå ner i arbetstid.

Arbetslös föräldraledig

Det gör du enklast genom att logga in på din a-kassas webbplats. Föräldraledig och arbetslös.
Utbud efterfrågan kurvan

Arbetslös föräldraledig

Pensionär skrivning, arbetslöshet, tjänstledighet. Byggnads a-kassa har uteslutit en medlem som uppgett sig vara arbetslös, trots att han fått föräldrapenning för samma period. Nu har ärendet  ( föräldrapenning ) Arbetade deltid L L föräldratjänstledighet Hade deltidsanställning Var helt föräldraledig Var studerande Var arbetslös Annat , vad ? Arbetade  Om du är föräldraledig.

För att minska trycket på personalen har flera kommuner beslutat att stoppa barn till arbetslösa och föräldralediga från att gå i förskolan under coronaviruspandemin.
Yrkeshögskola ingenjör flashback

linda ivarsson mölndal
haninge bostader ab
jysk motala bråstorp
bate arsenal
nischad engelska
forensiska sektionen
lämplighetsintyg körkort

Om du är föräldraledig Om någon av vårdnadshavarna är föräldraledig för ett syskon till barnet, har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka. Om ditt barn redan går på förskola eller familjedaghem gäller den begränsade vistelsetiden från och med en månad efter syskonets födelse.

Om du är föräldraledig kan du ansöka om plats i barnomsorg 15 timmar per vecka.

Som föräldraledig, studieledig eller sjukskriven kan du enkelt ansöka om en tillfällig avgiftsnedsättning genom att logga in med BankID. Vid utlandsvistelse. Om du på grund av utlandsvistelse ansöker om tillfälligt sänkt avgift behöver du ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär.

Från och med måndag och två veckor framåt tänkte han vara föräldraledig och sedan börja stämpla efter det. Nu undrar jag om han måste gå till arbetsförmedlingen nu på måndag eller kan han vänta till den måndagen om två veckor som han ska börja stämpla? Jag stämplade innan jag blev föräldraledig och nu passar jag på att läsa en 5-poängskurs under föräldraledigheten, kommer det att ställa till problem när jag ska börja stämlpa igen? barn vars föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kommunen ska erbjuda fritidshem till och med vårterminen det år då en elev fyller 13 år. Från och med höstterminen det år en elev fyller 10 år får kommunen erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Har du fått avgångsvederlag rekommenderar vi att du skriver in dig din första arbetslösa dag och anmäler dig till din a-kassa.

Rätt till fritids upphör samma dag som du blir arbetslös. Föräldraledig. Fritidsbarn har inte rätt att behålla sin plats. Om du blir arbetslös är det viktigt att du kontaktar oss och meddelar detta. Du kan ha rätt till en sänkt medlemsavgift, förutsatt att du hör av dig 1 gång varannan månad och meddelar att du fortfarande är arbetslös. Anmäl första sjukdagen att du är sjuk eller skadad till din arbetsgivare eller till Försäkringskassan om du är arbetslös, föräldraledig eller inte har någon arbetsgivare. Det här behöver du göra om du är sjuk mer än 21 dagar: Du behöver ett läkarintyg som även gäller efter 21 dagar.